Make your own free website on Tripod.com

ประกาศ
  ให้ มทบ./จทบ.,ผสด.จว.,มารับโปสเตอร์,แผ่นพับ   
    และเอกสารประจำหน่วยได้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ให้หน่วยส่งข้อมูลปรับย้ายฯ ให้ ทภ.๓ ดังนี้.
      - น.ภายใน ๒๐ ก.ค.๕๐
      - ส.ภายใน   ส.ค.๕๐
รับแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่

our king

logo new

king shooting
น.สรรพกำลัง ทภ.๓
รวม Link

พ.อ.กิตติ ด้วงแจ่ม
น.สรรพกำลัง ทภ.๓

กห.
สำนักนายก
บก.สูงสุด
ทบ.
ทร.
ทอ.
สนง.ตร.

  ผู้บังคับบัญชา
icon  รปจ.ผ.สรรพกำลัง ทภ.๓
  การปฏิบัติในสายงานสัสดี
  หลักเกณฑ์การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร   
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสัสดีพื้นที่ ทภ.๓

สาระน่ารู้
- รวมแบบพิมพ์ สบ.ทบ.
- ๑๒ วิธีการประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆ new
- เทคนิคการขับรถลุยฝน

 

มทภ.๓
พล.ท.จิรเดช     คชรัตน์
มทภ.๓
with people

ปฏิทินข่าว
นสร.จะดำเนินการตรวจบัญชีฯ ห้วงวันที่   ๑๙ - ๒๓ ก.ค.๕๐    ขอให้หน่วยรับตรวจเตรียมเอกสารให้พร้อม